Bunları da beğenebilirsin!

Karçal Dergisi 1. Sayı Başkandan

Bir kenti pek çok yönüyle tanımak ve böylece geçmişi bilip geleceğe hazırlanmak yaşadığımız yeri, tarihi süreçleri bilmek ve kültürüne sahip çıkmakla olabilecektir. Bu amaçla Artvin’in coğrafyası, tarih ve kültürünü ayrıntısıyla görebilmeli ve kayıt altına almalıyız.

Artvin uzun süre özgünlüğünü koruyan bir kent olsa da ülkemizdeki birçok şehir gibi Artvin de değişim, dönüşüm süreçlerinden geçiyor. Doğal güzellikleri, geleneksel mimarisi, tarihi ögeleriyle ülkemizin ender şehirlerinden biridir Artvin.  Kentimiz geçmişten günümüze üzerinde yaşayan çeşitli medeniyetlere, halklara ev sahipliği yapmış ve bu birikim bize önemli bir kültürel miras bırakmıştır. Bunun yanında Artvin, yine tabiatıyla da oldukça özgün ve zengindir. Üzerindeki dağ silsileleri, derin vadileri, gölleri, ormanları, büyük bir nehri ve bu nehri besleyen onlarca dereleri vardır. Bu çeşitliliğin araştırılması, yeni verilerin ortaya konması gerekmektedir. Bunun yanında var olan ve yıllar geçtikçe, nesiller değiştikçe kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin kayıt altına alınması da elzemdir. Artvin’i pek çok yönüyle tanıma, doğal ve kültürel mirası yeni nesillere aktarma düşüncesi ve yerel yönetimlerin de bu husustaki sorumluluğuyla yola çıktık.

Artvin’in coğrafyası, kültürü ve tarihinin bilimsel ilkelere bağlı kalarak istikrarlı bir şekilde kayıt altına alınması için bir adım attık ve yine kentimizin coğrafi simgelerinden birinin ismini kullanarak “Karçal Dergisi’ni yayınlamaya başladık. Bu itibarla,  gerek bilim insanları gerekse de yerel halktan araştırmacı ve yazarlarımız Karçal Dergisi’nde buluşmuş olacak. Bu sayede Artvin ile ilgili farklı disiplinlerden olmak üzere geniş bir literatür ortaya çıkacaktır.  Ayrıca dergimiz,  Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan hemşerilerimizin doğdukları topraklarla bağını sürdürme ve Artvin’in coğrafi yapısı, tarihi, yerel kültürünü merak edenlerin de öğrenmesi adına bir vesile olacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin, okuyucuların dergimize sahip çıkacağına ve ona katkı sunacağına olan inancım tamdır. Karçal Dergisi’nde emeği geçen hocalarımıza, arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ve saygılarımı sunarım. “Karçal Dergisi”nin kentimize, bilim dünyasına ve okuyucularına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ercan Orhan
Borçka Belediye Başkanı

Son Gönderiler