Ana SayfaKarçal DergisiKarçal Dergisi Birinci SayıKamilet Vadisi ve Mençuna Şelalesi

Bunları da beğenebilirsin!

Kamilet Vadisi ve Mençuna Şelalesi

Damla Kürekçi

 

Kamilet Vadisi, Artvin’in Arhavi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çifte Köprü’den başlayarak Güldağı Tepesine kadar uzanır. Türkiye’nin bozulmamış en büyük doğal ekosistem alanlarından sayılan vadimiz birçok doğal ve beşerî güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır. Vadinin 300 metreden başlayıp 3371 metre rakıma uzanan jeomorfolojisinde, buzulların aşındırdığı “U” şekilli ve daha alçak kesimlerde akarsu aşındırmasıyla gelişen “V” tipi vadileri görebilmekteyiz. Bu engebeli arazide, buzul süreçleri dolayısıyla buzul gölleri gelişmiş olup en bilineni Karagöl’dür.

Bu güzel vadi, 20’si endemik toplam 1100 bitki taksonunu barındırmaktadır. Vejetasyon ve biyolojik çeşitliliği, yaban hayatını bu vadide görebilmekteyiz. Kamilet vadisi ayrıca 217 kuş türünün endemik olarak bulunduğu Kafkasya Bölgesinin ekolojik koridorunu teşkil etmektedir. Kamilet Vadisi, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu zengin orman florasına sahip Avrupa’nın 100 sıcak noktasından 2’sini içermektedir. Kamilet vadisi, yüksek ve engebeli yapısıyla insan tahribatının bir nebze önüne geçerek Doğal Yaşlı Ormanların en güzel temsillerinin günümüze kalmasını sağlamıştır. Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesinde bulunması ve arazi yapısı sebebiyle de yüksek akış rejimine akarsuları ile doğanın mucizevi güzelliklerini yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra akarsuları, Arhavi halkının dinlendiği, yüzdüğü, seyrettiği, içtiği can kaynağı haline gelmiştir. Bu akarsular, Kapisre Deresi’ne bağlanıp Karadeniz’e dökülmektedir. Ekoturizm açısından da önem arz eden Mençuna Şelalesi, Arhavi’nin simgeleşmiş coğrafi güzelliğidir.  Arılı köyü sınırları içerisinde bulunan şelale, ilçe merkezine 16 km ve Artvin il merkezine 96 km uzaklıktadır.

Mençuna Şelalesi’ne Ortacalar, Arılı ve Küçükköy’ün güneyinde tarihi Çifteköprü’deki (Çiftekemer Köprüsü) yol ayrımından güneybatıya doğru yaklaşık 1 km’si beton; 3 km’si toprak olmak üzere 4 km’lik bir yoldan araç ile devam edilerek ve daha sonra yamaç boyunca yaklaşık 800 m kadar dar bir patikadan çıkılarak ulaşılmaktadır. Eğim kırığında oluşmuş olan şelale yaklaşık 3.5 km sonra 1. basamaktan 60 ve yaklaşık 20 m sonra 2. basamaktan 15 m yükseklikten düşüş gerçekleştirmekle birlikte 2 tane şelale oluşturmaktadır. Düştükleri noktada ise dev kazanı oluşturmuşlardır. Kamilet Vadisi, Artvin halkının önemli bir değeri ve doğal güzelliklerindendir. Doğayı seven ve doğayla yaşayan bir halkın ve Türkiye’nin önemli bir değeridir.

Kaynakça

Kaymaz, Ç. K. (2018). Artvin ilinin ekoturizm potansiyeli ve sürdürülebilir yönetimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Erzurum.

Kurdoğlu, O., Akbulut, S., (2015). Türkiye’de Acil ve Öncelikle Korunması Gereken Bir Alan: Kamilet ve Durguna Vadileri (Arhavi) ve Koruma Gerekçeleri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (2), s:279-296.

Son Gönderiler